Vestibulär rehabilitering

Godartad lägesyrsel är den vanligaste orsaken till yrsel eller svindel. Symptomen är kraftig rotatorisk yrsel (karusellkänsla) som pågår under några tiotal sekunder och som uppträder när man byter kroppsställning. Godartad lägesyrsel kan enkelt diagnosticeras genom test som utförs av en professionell. Yrseln behandlas med hållningsbehandlingar, där huvudet och kroppen rörs på vissa sätt.

 

Behandlingstiden är 45min, pris 57,00 €

Till din tjänst står våra fysioterapeuter Laura Eyvindson och Anne Lindroos.

Boka tid här.