Neurologisk fysioterapi


Neurologisk fysioterapi är en medicinsk rehabiliteringsform som syftar till att förbättra patientens funktionsförmåga och rörlighet i det vardagliga livet och träna upp de färdigheter hon/han har. Neurologisk fysioterapi används som rehabiliteringsform vid bl.a. MS, Parkinsons sjukdom och efter stroke.

Behandlingstiden är i snitt 60 min.

Till din tjänst står våra fysioterapeuter Laura Eyvindson, Anne Lindroos, Mia Louhe och Eva Englund.