Klassisk massage

Klassisk massage enligt kundens behov

Klassisk massage är en traditionell behandlingsform som har positiva effekter både fysiskt och mentalt. I klassisk massage ingår fem basgrepp: strykning, gnidning, pressning, skakning och klappande. Man använder alltid de grepp som motsvarar patientens behov. Massage avslappnar musklerna, lugnar det centrala nervsystemet och lättar smärta.

Behandlingstiden är i snitt 45 min, pris 48,00 €

Du betjänas av vår utbildade massör Suvi Partanen.