Geriatrisk fysioterapi

Geriatrisk fysioterapi

Fysioterapi för äldre, eller geriatrisk fysioterapi, strävar till att främja och stödja funktionsförmåga, självständighet och livskvalitet hos äldre personer med hjälp av fysioterapi. 

I fysioterapi för äldre beaktas kundens hälsotillstånd, funktionsförmåga, livssituation och miljöfaktorer på ett helhetsbetonat sätt. Fysioterapeuter med specialkunskap om fysioterapi för äldre behövs särskilt när en äldre persons förmåga att funktionera och klara sig själv i vardagen försämras. Detta kan orsakas av bl.a. benbrott efter ett fall, operation, kort- eller långvarig sjukdom eller minnesstörningar.

 

 Vid behov ges fysioterapi för äldre t.ex. genom hembesök hos kunden, och den kan också innehålla övningar i grupp.

 

Behandlingstiden är 45-60min, pris 57,00 – 67,50 €
Hembesökstillägg 50 % + kilometerersättning.

Till din tjänst står våra fysioterapeuter Laura Eyvindson och Anne Lindroos.

Boka tid här.