Fysioterapi

Fysioterapi förebygger och reparerar

Fysioterapi innebär förbättring av arbetsförmågan, funktionsförmågan och rörligheten och lilndring av smärta. Fysioterapin börjar med en bedömning av kundens hälsa, rörlighet och funktionsbegränsningar. Behandlingsmetoderna väljs på basis av kundens individuella behov. I metoderna ingår handledning och rådgivning som stöder hälsan och funktionsförmågan, terapeutisk träning samt manuell och fysikalisk terapi.

 Behandlingstiden är 45-60min, pris 57,00 – -67,50 €

Till din tjänst står våra fysioterapeuter Laura Eyvindson, Anne Lindroos, Mia Louhe och Eva Englund.

Boka tid här.