Lättnad med faschiabehandlig

Fascian är en tunn bindvävshinna mellan och runt kroppens organ. Också musklerna, muskeltrådarna och muskelknippena är omgivna av bindvävshinnor. Fascian ger oss information om bl.a. kroppens hållning och smärttillstånd. En stram fascia kan behandlas med manuell behandling och rörelser som förbättrar patientens rörlighet och avslappningsförmåga.

Behandlingstid
45 min 59 €
60 min 70 €

Till din tjänst står våra fysioterapeuter Mia Louhe och Anne Lindroos.

Boka tid här.