Geriatrinen fysioterapia

Ikäihmisten fysioterapialla tuetaan toimintakykyä

Ikäihmisten fysioterapialla eli geriatrisella fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. (Ikääntyneiden fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveydentila, toimintakyky, elämäntilanne ja ympäristötekijät. Ikääntyneiden fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin osaamista tarvitaan erityisesti silloin, kun ikääntyneen henkilön toimintakyky ja arjessa selviäminen heikentyvät esimerkiksi kaatumisen ja siitä aiheutuvan luunmurtuman, leikkauksen, lyhyt- tai pitkäaikaisen sairauden tai muistihäiriöiden vuoksi.) Ikääntyneiden fysioterapia voidaan toteuttaa esimerkiksi kotikäynteinä asiakkaan luona, ja se voi sisältää myös ryhmässä harjoittelua.

Hoitoaika:
45 min 59 €
60min 70 €
Kotikäyntilisä 50% + kilometrikorvaus.

Sinua palvelevat fysioterapeuttimme Laura Eyvindson ja Anne Lindroos.

Siirry ajanvaraukseen tästä.