Klassisk massage

Klassisk massage har en positiv inverkan både fysiskt och psykiskt.

Geriatrisk fysioterapi

Geriatrisk fysioterapi strävar till att främja och stödja funktionsförmåga, självständighet och livskvalitet hos äldre personer.

%

Kundnära

För ditt bästa

Fysioterapimottagningen SmartFysio i Nickby, Sibbo har betjänat i över 10 år!

Vi erbjuder tjänster inom fysioterapi, massage, akupunktur och lymfaterapi.

Ifall du har svårt att komma till mottagningen, gör vi hembesök till privathem och serviceboende.

Vi erbjuder även motionsgrupper lädda av fysioterapeut. Tex. kettlebell & pilates. Dessutom arrangerar vi kurser och föreläsningar.

Bekanta dig med våra tjänser här.

Boka din tid nu!

Du kan boka tid till alla våra tjänster 24/7 via vår online tidsbokning

Massage, faschiabehandling, geriatrisk fysioterapi och många andra tjänster bakom ett knapptryck.

Till tidsbokningen