Fasciabehandling

Lättnad med faschiabehandlig

Fascian är en tunn bindvävshinna mellan och runt kroppens organ. Också musklerna, muskeltrådarna och muskelknippena är omgivna av bindvävshinnor. Fascian ger oss information om bl.a. kroppens hållning och smärttillstånd. En stram fascia kan behandlas med manuell behandling och rörelser som förbättrar patientens rörlighet och avslappningsförmåga.

Behandlingstiden är 45-60min, pris 57,00 – 67,50 €

Till din tjänst står våra fysioterapeuter Mia Louhe och Anne Lindroos.

Boka tid här.